e-pakiet

 
Pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy
wersja elektroniczna z kursem e-learningowym

Pakiet Gramy w piktogramy to zestaw pomocy, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Główny nacisk położony jest na umiejętności prowadzenia rozumowania, argumentowania, opracowania i wyjaśnienia strategii rozwiązania zadania lub problemu, wykorzystania i tworzenia informacji  oraz  dobierania modelu matematycznego do treści zadania. Użyte w pakiecie piktogramy stanowią element pośredni między obiektami rzeczywistymi a zapisem symbolicznym, który w matematyce odgrywa ważną rolę i często stanowi trudność w uczeniu się tego przedmiotu.

Pakiet został opracowany dla trzech poziomów edukacyjnych:
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV- VI szkoły podstawowej
gimnazjum

W skład pakietu dla każdego poziomu wchodzą:

zestawy pomocy dla uczniów i dla nauczycieli umożliwiające stwarzanie sytuacji edukacyjnych  sprzyjających konstruowaniu wiedzy przez uczniów poprzez inspirowanie ich aktywności oraz uczenie się we współpracy,

przewodniki dla nauczycieli wyjaśniające w świetle najnowszych badań psychologiczne mechanizmy uczenia się, na których oparta jest filozofia pakietu,  przedstawiające sposoby wykorzystania pakietu Gramy w piktogramy, szczegółowo opisujące jego części składowe oraz efekty jego stosowania,

scenariusze zajęć z wykorzystaniem zestawu pomocy zawierające opisy efektywnych i atrakcyjnych zajęć pobudzających kreatywność uczniów oraz wykorzystujących ich naturalną ciekawość i aktywność,

karty pracy będące jednostronicowymi, powiązanymi tematycznie ze scenariuszami zestawami zadań o zróżnicowanym poziomie trudności do indywidualizacji pracy uczniów.

Wersja elektroniczna pakietu  zawiera komplet materiałów do pobrania — publikacje oraz elementy zestawów pomocy: komplety piktogramów (do wydrukowania), gry planszowe (do wydrukowania), gry komputerowe (do pobrania), prezentacje do niektórych scenariuszy oraz materiały (do wydrukowania i wycięcia) potrzebne do prowadzenia zajęć: wagi, siatki brył, bączki do gier, domino obrazkowe. Mogą Państwo również pobrać program graficzny Piktografik do tworzenia własnych piktogramów oraz wzory stempli do samodzielnego wykonania.

O tym, jak poradzić sobie z przygotowaniem niemożliwych do pobrania i wydrukowania elementów zestawów pomocy (tabliczek suchościeralnych, kostek, pionków, żetonów i bączków do gier, stempli oraz planszy kalendarza) przeczytają Państwo w scenariuszu: ZRÓBMY TO RAZEM .

Nauczycielom, którzy chcą przygotować się do pracy z pakietem proponujemy udział w kursie e-learningowym.

Pakiet powstał w ramach projektu Piktografia — Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco.

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne