Przewodnik dla klas 1-3.pdf
 

PRZEWODNIK
do pakietu edukacyjnego

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZ. I. FILOZOFIA EDUKACYJNA PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY
                                                                        Małgorzata ŻytkoRozdział 1.   Dlaczego warto zmienić tradycję edukacyjną.
Rozdział 2.   Psychologiczne spojrzenie na edukację.
Rozdział 3.   Neurobiologiczne ujęcie procesu uczenia się.
Rozdział 4.   Rekomendacje dla procesu kształcenia.


CZ. II. WYKORZYSTANIE PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
                                                                          Małgorzata Sieńczewska

Rozdział 5.   Dlaczego powstał pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 6.   Jak pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy realizuje
                  podstawę programową kształcenia ogólnego.

Rozdział 7.   Z czego składa się pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 8.   Jak projektować pracę ze scenariuszami zajęć.
Rozdział 9.   Jak pracować z zestawem pomocy.
Rozdział 10. Jakie rezultaty przynosi praca z pakietem Gramy w piktogramy.


Załącznik nr 1 — spis scenariuszy
Załącznik nr 2 — spis kart pracy
Załącznik nr 3 — spis piktogramów dla uczniów
Załącznik nr 4 — spis piktogramów dla nauczycieli
Załącznik nr 5 — spis zawartości płyty CD