Przewodnik dla klas 1-3.pdf
 

PRZEWODNIK
do pakietu edukacyjnego

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZ. I. FILOZOFIA EDUKACYJNA PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY
                                                                        Małgorzata ŻytkoRozdział 1.   Dlaczego warto zmienić tradycję edukacyjną.
Rozdział 2.   Psychologiczne spojrzenie na edukację.
https://pracestudenckie.pl/.
Rozdział 3.   Neurobiologiczne ujęcie procesu uczenia się.
Rozdział 4.   Rekomendacje dla procesu kształcenia.


CZ. II. WYKORZYSTANIE PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
                                                                          Małgorzata Sieńczewska

Rozdział 5.   Dlaczego powstał pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 6.   Jak pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy realizuje
                  podstawę programową kształcenia ogólnego.

Rozdział 7.   Z czego składa się pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 8.   Jak projektować pracę ze scenariuszami zajęć.
Rozdział 9.   Jak pracować z zestawem pomocy.
Rozdział 10. Jakie rezultaty przynosi praca z pakietem Gramy w piktogramy.


Załącznik nr 1 — spis scenariuszy
Załącznik nr 2 — spis kart pracy
Załącznik nr 3 — spis piktogramów dla uczniów
Załącznik nr 4 — spis piktogramów dla nauczycieli
Załącznik nr 5 — spis zawartości płyty CD