Przewodnik dla klas 4-6.pdf
 

PRZEWODNIK
do pakietu edukacyjnego

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZ. I. FILOZOFIA EDUKACYJNA PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY
                                                                        Małgorzata ŻytkoRozdział 1.   Dlaczego warto zmienić tradycję edukacyjną.
Rozdział 2.   Neurobiologiczne ujęcie procesu uczenia się.
Rozdział 3.   Psychologiczne spojrzenie na edukację.
Rozdział 4.   Rekomendacje dla procesu kształcenia.


CZ. II. WYKORZYSTANIE PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
                                                                    Anna Dereń, Anna Pregler

Rozdział 5.   Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
– wyzwania dla nauczyciela.
Rozdział 6.   Cele edukacyjne i struktura pakietu edukacyjnego Gramy w piktogramy.
Rozdział 7.   Planowanie i projektowanie pracy z pakietem Gramy w piktogramy.
Rozdział 8.   Wykorzystanie zestawu pomocy podczas zajęć z uczniami.
Rozdział 9.   Rezultaty pracy z pakietem edukacyjnym Gramy w piktogramy.


Załącznik nr 1 — spis scenariuszy
Załącznik nr 2 — spis kart pracy
Załącznik nr 3 — spis piktogramów dla uczniów
Załącznik nr 4 — spis piktogramów dla nauczycieli
Załącznik nr 5 — spis zawartości płyty CD