e-pakiet

Instrukcja poruszania się po stronie e-pakietu.

 

Jak uzyskać dostęp do elementów pakietu.

Publikacje:

Publikacje: poradniki, scenariusze i karty pracy dostępne są w zakładkach po lewej stronie. Zakładki różnią się kolorami: niebieski — publikacje dla klas I — III, zielony — publikacje dla klas IV –VI, czerwony — publikacje dla gimnazjum.

Po wybraniu publikacji (Przewodnik, Scenariusze) otrzymamy aktywny spis treści. Umieszczona przy nim ikonka drukarki pozwoli wyświetlić ją w formacie PDF i wydrukować cały tekst publikacji. Jeżeli interesuje nas jeden z wymienionych w spisie treści rozdziałów, klikamy w tytuł rozdziału. Pojawia się treść rozdziału (scenariusza), a umieszczona w nim  ikonka drukarki wyświetli ten rozdział (scenariusz) w formacie PDF gotowy do druku.

Po wybraniu Kart pracy otrzymamy również aktywny spis treści. Korzystając z przycisku drukarki możemy wydrukować całą publikację. Karty pracy związane z poszczególnymi scenariuszami otworzą się gotowe do druku w formacie PDF po kliknięciu w odpowiedni tytuł w spisie treści.

Pomoce:

Każdy scenariusz zawiera spis pomocy polecanych przy jego realizacji. Nazwy pomocy są aktywnymi linkami do ich gotowych obrazów, które można wydrukować. Mogą to być zarówno pojedyncze piktogramy demonstracyjne i małe, jak i zestaw piktogramów, karty pracy oraz inne zamieszczone w e-pakiecie materiały. Wymienione w zestawach pomocy programy komputerowe, a także prezentacje przydatne przy realizacji scenariusza po kliknięciu w ich nazwy zostaną pobrane i zapisane lub otwarte na naszym komputerze.

Pomoce dydaktyczne można wyświetlić niezależnie od scenariuszy, klikając właściwy link w żółtej zakładce. Do każdego rodzaju pomocy wymienionych w tekście na stronie powitalnej również można dotrzeć, klikając odpowiedni wyraz.

Gdzie jeszcze można dotrzeć.

Przyciski umieszczone na górnym banerze w każdej chwili mogą doprowadzić nas do:

  • kursu- e-learningowego, — przycisk e-learning,
  • instrukcji poruszania się po stronie — przycisk instrukcja
  • strony głównej projektu, w ramach którego powstał e-pakiet — przycisk Projekt piktografia
  • strony głównej e-pakietu — przycisk e-pakiet