karty prac dla gimnazjum.pdf
 

MATERIAŁY DODATKOWE


Witamy piktogramy — wzory piktogramówI

Klasy 1-6, gimnazjum

Karty prac plastycznych
Klasy 1-6 /zip/

Podobnie, czyli jak — mapa konturowa Polski

Klasy 1-6/ zip/

Matematyczne opowiadania — przykładowe biletyI
Klasy 4-6  /zip/

Naklejki dla klas 1-6
PDF

Naklejki dla gimnazjum
PDF

Wzór kalendarza
PDF

Kostki
PDF