Przewodnik dla gimnazjym.pdf
 

PRZEWODNIK
do pakietu edukacyjnego

SPIS TREŚCI


CZ. I. FILOZOFIA EDUKACYJNA PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY
                                                                        Małgorzata ŻytkoRozdział 1.   Dlaczego warto zmienić tradycję edukacyjną.
Rozdział 2.   Uczenie się matematyki.
Rozdział 3.   Psychologiczne spojrzenie na edukację.
Rozdział 4.   Rekomendacje dla procesu kształcenia.


CZ. II. WYKORZYSTANIE PAKIETU GRAMY W PIKTOGRAMY W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
                                                                         Elżbieta Jabłońska

Rozdział 5.   Dlaczego powstał pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 6.   Jak pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy realizuje
                  podstawę programową kształcenia ogólnego.

Rozdział 7.   Z czego składa się pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy.
Rozdział 8.   Jak projektować pracę ze scenariuszami zajęć.
Rozdział 9.   Jak pracować z zestawem pomocy.
Rozdział 10. Jakie rezultaty przynosi praca z pakietem Gramy w piktogramy.


Załącznik nr 1 — spis scenariuszy
Załącznik nr 2 — spis kart pracy
Załącznik nr 3 — spis piktogramów
Załącznik nr 4 — spis zawartości płyty CD