Scenariusze IV-VI.pdf
 

SCENARIUSZE

SPIS TREŚCI

Wstęp

 1. ZRÓBMY TO RAZEM — CZYLI O ŁĄCZENIU RÓŻNYCH ZASOBÓW
 2. Witamy piktogramy — czyli o zapisach rysunkowych i symbolicznych.
 3. https://pracestudenckie.pl/.
 4. Opowiadanie — czyli o pisaniu i czytaniu tekstów, cz. I.
 5. Opowiadanie — czyli o pisaniu i czytaniu tekstów, cz. II.
 6. Detektyw — czyli rozwiązujemy zagadkę.
 7. Matematyczne opowiadania — czyli o tworzeniu i rozwiązywaniu zadań tekstowych, cz. I.
 8. Matematyczne opowiadania — czyli o tworzeniu i rozwiązywaniu zadańtekstowych, cz. II.
 9. Ile to kosztuje — czyli od zagadki do zadania tekstowego, cz. I.
 10. Ile to kosztuje — czyli od zagadki do zadania tekstowego, cz. II.
 11. Ile to kosztuje — czyli od zagadki do zadania tekstowego, cz. III.
 12. Ile to kosztuje — czyli od zagadki do zadania tekstowego, cz. IV.
 13. Co z tego wynika — czyli o pewnych własnościach nierówności, cz. I.
 14. Co z tego wynika — czyli o pewnych własnościach nierówności, cz. II.
 15. Co jest dalej — czyli o dostrzeganiu i wykorzystywaniu prawidłowości, cz. I.
 16. Co jest dalej — czyli o dostrzeganiu i wykorzystywaniu prawidłowości, cz. II.
 17. Co tu pasuje — czyli o dostrzeganiu związków, podobieństw i różnic, cz. I.
 18. Co tu pasuje — czyli o dostrzeganiu związków, podobieństw i różnic, cz. II.
 19. Co tu pasuje — czyli o dostrzeganiu związków, podobieństw i różnic, cz. III.
 20. Gdzie jest moja para — czyli o rozumieniu liczb i ich zapisu.
 21. Gdzie jest moja para — czyli o rozumieniu liczb i ich zapisu.
 22. „Dwadzieścia pytań" — czyli tworzymy kolekcje.
 23. Trzy w linii — czyli o poszukiwaniu związków.
 24. Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem cz. I.
 25. Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem, cz. II.
 26. Zbieramy dane — czyli o tym jak się tworzy wykresy słupkowe.
 27. Nie tylko woreczki — czyli o rozumieniu systemu dziesiętnego, cz. I.
 28. Nie tylko woreczki — czyli o rozumieniu systemu dziesiętnego, cz. II.
 29. Podobnie, czyli jak — czyli o rozumowaniu przez analogię.
 30. Makieta –czyli o wykorzystaniu brył do konstruowania modelu ekologicznego osiedla.
 31. Plan — czyli w jaki sposób można opisać swoje miejsce.
 32. Jak zapisać trasę — czyli jak orientować się na planie lub makiecie.
 33. Gry — czyli rozwijanie umiejętności strategicznych.