SCENARIUSZ 38

Elżbieta Jabłońska

JAK ZAPISAĆ TRASĘ
– CZYLI JAK ORIENTOWAĆ SIĘ NA PLANIE LUB MAKIECIE


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno — komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych.

Cele ogólne na I etapie kształcenia:

 • dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

Wymagania szczegółowe:
Uczeń:

 • wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku;
 • rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

Pomoce:

 


 • naklejki czyste pozwalające na tworzenie własnych znaczków,
 • plan okolicy szkoły sporządzony przez dzieci,
 • makieta sporządzona przez dzieci,
 • taśma klejąca,
 • plastelina, patyczki,
 • małe obrazki ze znakami drogowymi oznaczającymi obiekty przy drodze:

  przejście dla pieszych
  szpital
  stacja benzynowa
  przystanek autobusowy
  przystanek taramwajowy
  restauracja
  przejście podziemne dla pieszych
  przejście naziemne (kładka) dla pieszych

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

Komentarz:
Koniecznym warunkiem przeprowadzenia zajęć według tego scenariusza jest dokładna wcześniejsza analiza okolicy szkoły. Uczniowie sporządzając plan lub makietę okolicy, poznają obiekty, które się tam znajdują.
 1. Uczniowie przyglądając się planowi lub makiecie, wybierają znaczki potrzebne do oznaczania drogi. Sporządzają takie, których nie ma w zestawie, np. bank, kościół, przychodnia lekarska, apteka itp. Umawiają się, co oznaczają zgromadzone lub przygotowane przez nich znaki. Zapoznają się ze znakami drogowymi informacyjnymi, które mogą stać przy drodze: przejście dla pieszych, kładka, przejście podziemne, stacja benzynowa, szpital, restauracja.

 2. Oznaczają wybranymi lub sporządzonymi znakami obiekty na makiecie lub planie. Mogą naklejać naklejki lub z patyczków i plasteliny budować znaki pionowe i nimi oznaczać obiekty na planie.

 3. Przykładowy ciąg znaków opisujących trasę może się pojawić na tablicy.  Uczniowie odczytują go:

  Ruszam spod poczty, przechodzę koło metra, skręcam w prawo, przechodzę koło sklepu, przechodzę kładką na drugą stronę ulicy, idę jeszcze prosto i dochodzę do szpitala.

  Pracując w parach, uczniowie układają sobie nawzajem zagadki. Jeden uczeń układa ciąg znaków niezwiązany z planem lub makietą, a drugi słowami opisuje trasę.

 4. Uczniowie bawią się w parach tak, że jeden z nich układa ciąg znaków opisujących trasę na planie lub makiecie, a drugi próbuje odczytać, odnaleźć i wskazać ją na planie lub makiecie.

 5. Zagadki parami: Czego brakuje? Jedna para uczniów układa ciąg znaków z jedną lub dwiema lukami, druga para uzupełnia te luki, posługując się planem lub makietą oraz opisuje słowami trasę.

 6. Zagadki parami: Gdzie jest błąd? Jedna z par poprawia jeden błąd, który świadomie druga z par popełniła, opisując trasę za pomocą znaków.