SCENARIUSZ 8

Mirosław Dąbrowski


ILE TO KOSZTUJE
– CZYLI OD ZAGADKI DO ZADANIA TEKSTOWEGO,
CZ. II


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • myślenie matematyczne — umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne — matematyka:

 • Sprawność rachunkowa.
  Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.
 • Modelowanie matematyczne.
  Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.
 • Rozumowanie i tworzenie strategii.
  Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

Wymagania szczegółowe:

 • Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:
  • porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne;
  • szacuje wyniki działań.
 • Elementy algebry. Uczeń:
  • ƒƒ rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego).
 • Zadania tekstowe. Uczeń:
  • czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;
  • wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
  • dostrzega zależności między podanymi informacjami;
  • dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
  • do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;
  • weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.

 

Pomoce:

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 1. Tym razem podawane zagadki mają formę zadania tekstowego, bez dodatkowej ilustracji graficznej. Można je prezentować dzieciom, np. korzystając z załączonej prezentacji.

  W kwiaciarni
  Pierwszy klient kupił dwa tulipany i dwie róże i zapłacił 10 zł.
  Drugi klient kupił cztery tulipany i zapłacił 12 zł.
  Ile kosztuje tulipan, a ile róża?

  W sklepie z zabawkami

  Za dwa misie i lalkę trzeba zapłacić 15 zł.
  Trzy samochodziki kosztują łącznie 30 zł,
  a lalka i samochodzik: 17 zł.
  Ile kosztuje każda z tych zabawek?
  Komentarz:
  Zagadka przedstawiona za pomocą obrazków jest czymś dostępnym dla każdego ucznia, w zasadzie bez względu na jego wiek. Zadanie tekstowe jest już czymś znacznie trudniejszym. Ale przecież można je rozwiązać w ten sam sposób, jak zagadki z poprzedniego scenariusza.
  Dlatego też, rozwiązując zadania tego typu, uczniowie, np. pracując w parach, powinni dysponować odpowiednimi obrazkami, aby mogli, o ile tylko uznają, że tak będzie im wygodniej, zacząć rozwiązywanie zadania od ułożenia opisanych w nim zakupów. Obrazki można zastąpić stemplami — uczniowie z ich pomocą mogą „zapisać” kolejne zakupy.
  Warto im na to pozwolić, nawet lekko zachęcić, ale w żadnym wypadku zbyt wyraźnie tego nie sugerować — to dzieci mają dokonać wyboru stosowanej metody.
  Jeśli rozwiązywanie tego typu zadań sprawia dzieciom przyjemność i jest dla nich pewnym wyzwaniem, można zacząć układać coraz trudniejsze zadania, stopniowo komplikując treść i wprowadzając do niej nowe elementy, np. porównanie cen różnych produktów. Oto kilka kolejnych zadań o lekko rosnącej złożoności:

  W kwiaciarni
  Pierwszy klient kupił trzy róże i dwa tulipany i zapłacił 12 zł.
  Drugi klient kupił trzy tulipany i zapłacił 4,50 zł.
  Ile kosztuje tulipan, a ile róża?

  W sklepie z zabawkami
  Za dwa misie i lalkę trzeba zapłacić 21 zł. Trzy lalki kosztują łącznie 33 zł, a samochodzik jest
  o 10 zł droższy od misia. Ile kosztuje każda z tych zabawek?

  W kwiaciarni
  Pierwszy klient kupił tulipana i dwie róże i zapłacił 13 zł.
  Drugi klient kupił dwa tulipany i dwie róże i zapłacił 16 zł.
  Trzeci klient kupił pięć róż i zapłacił 25 zł.
  Co było droższe: róża czy tulipan? O ile?

  W kwiaciarni
  Pierwszy klient kupił tulipana i dwie róże i zapłacił 7 zł.
  Drugi klient kupił trzy tulipany i trzy róże i zapłacił 13,50 zł.
  Trzeci klient kupił trzy róże i zapłacił 7,50 zł.
  Co było tańsze: róża czy tulipan? O ile?


 2. Pora na analogiczne „zakupowe” zadania tekstowe układane przez dzieci, np. w parach albo niewielkich grupach. Warto uczulić uczniów na to, że powinni znać rozwiązanie ułożonego przez siebie zadania, zanim udostępnią je innym. Dzieci prezentują swoje zadania i wspólnie je rozwiązują.